พระคาถาศักดิ์สิทธิ์

(ตั้ง นะโม 3 จบ ) สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค) พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน ) มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย) มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน) พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า) สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น) เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา. ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร. หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ. เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา. ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา ชินา นานาวะระสังยุตตา         สัตตัปปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา. อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา. อิจเจวะมันโต            สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพง แก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ ครอบทั่ว อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพง แก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ ครอบทั่วอะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพง แก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ ครอบทั่วอะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพง แก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ ครอบทั่วอะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้